Menu
Kosár

 Budapesten 30.000 Ft feletti vásárlás esetén a kiszállítás ingyenes.

Vásárlási szerződés

Általános Szerződési Feltételek


Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Doremi Today Kft.  (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 21. 3. em. 2., adószám: 22733461-2-41), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek).  

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Doremi Today Kft.


A szolgáltató székhelye: 1095 Budapest IX.ker. Soroksári út 48.


A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@doremi.today


Cégjegyzékszáma: 01-09-941119


Adószáma: 22733461-2-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


Telefonszáma: +36 30 626 7890


A szerződés nyelve: magyar


2. Rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.  

3. Hatály

A felek közötti adásvételi szerződés a megrendelés Doremi általi jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. A megrendelés leadását követően Doremi haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül megküldi megrendelő részére a visszaigazolást a megrendeléséről.  Az adásvételi szerződés a megrendelés Doremi általi visszaigazolással jön létre.

Amennyiben a megrendelés visszaigazolása nem történik meg 48 órán belül, úgy a megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól. A Doremi a megrendelés jóváhagyásáig biztosítja a lehetőséget a megrendelőnek a megrendelése módosítására, visszavonására.

Amennyiben a megrendelő által megvásárolni kívánt termék nem áll rendelkezésre, és emiatt azt a Doremi nem tudja a vállalt általános szállítási határidőn belül a felhasználónak eljuttatni, erről a Doremi a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a megrendelő ezen információk ismeretében is megvásárolja a terméket, a késedelem miatt igényt nem érvényesíthet. Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, a Doremi a szerződés létrejöttétől számított 24 (huszonnégy) órán belül a szerződéstől elállhat. Az esetleges megfizetett vételárat a Doremi ebben az esetben haladéktalanul visszajuttatja a megrendelőnek.  

4. Szerződés tárgya

Doremi a jelen honlapon felsorolt termékek („a Termékek”) magyarországi forgalmazója. A Doremi a megrendelt Termékeket szállítja Megrendelőnek, amely azokat kizárólag saját felhasználása céljával rendeli meg, tovább értékesítésre nem jogosult. Doremi fenntartja a jogot, hogy a Termékek köre a megrendelés hatálya alatt változhat. 

Doremi kijelenti, és Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Termékek a Doremi által a honlapon megjelölt egységcsomagonként megrendelhető mennyiségek. Szerződő felek a jelen rendelkezéstől egyező akaratnyilvánítással, az egyes eseti megrendelések, illetve ezek szállítási visszaigazolásai formájában, írásban eltérhetnek.

A Doremi által forgalmazott termékek gyártóinak késedelmes teljesítése nem eredményezheti Doremi késedelmét. Ilyen esetben Megrendelő Doremival szemben, a késedelemre hivatkozással igényt nem érvényesíthet.  

5. Szállítási feltételek

A Termékeket a Megrendelő a Doremi magyarországi telephelyén veheti át (Budapest, 1095, Soroksári út 48, 1095). A teljesítés helye a Doremi telephelye, de a Megrendelő egyéb szállítási címet is meghatározhat.  

Doremi a megrendelést a Termékeknek a Megrendelő által megjelölt helyszínen történő átadásával teljesíti, amely teljesítéssel a kárveszély Megrendelőre száll át. Megrendelő tartozik gondoskodni arról, hogy az eseti megrendelésben megjelölt munkatársa a Megrendelő által megjelölt helyszínen a Termékeket Doremitól átvegye és meggyőződjön arról, hogy a Termékek megfelelnek-e az eseti megrendelések és azok visszaigazolása szerinti mennyiségi feltételeknek. Az átadás-átvételt Szerződő felek, illetve az átadás-átvétel során jelenlévő munkatársaik/megbízottaik írásban rögzítik. 

A Megrendelő egyéb szállítási címet is meghatározhat. Doremi a Termékek fuvarozását a Doremi telephelyétől eltérő szállítási címre Budapest közigazgatási határán belül és nettó 50.000 Ft rendelési érték felett térítésmentesen, nettó 50.000 Ft rendelési értékig díjazás ellenében vállalja. A fuvardíj Budapest közigazgatási határán belül 50.000 Ft + ÁFA értékű rendelési tételig 3000 Ft + ÁFA, minden egyéb esetben a szállítási díj külön, egyedi megállapodás tárgyát képezi. A szállítási címre való szállítás esetén az átvételre a jelen Szerződés rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő köteles megtéríteni Doremi számára.  

MPL Csomag küldés:

Háznál történő kézbesítés esetén: nettó érték min. 10000 Ft 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db. Háznál történő kézbesítés esetén: nettó érték min. 45000 Ft 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db. Háznál történő kézbesítés esetén: nettó érték min. 20000 Ft 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db. A szállítási idő min. 3 nap.


Doremi az áruk vételárát minden esetben forintban határozza meg. A honlapon megjelölt vételár egy darab árucikkre vonatkozik, de minden egyes esetben a minimális kötelező rendelést, illetve egységcsomagot is feltüntettük. A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék nettó ára. A honlapon termékek adatlapján megjelenítésre kerülnek a termékkel kapcsolatos lényegi információk, melyek segítik az előzetes tájékozódást.  

6. Elállás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelú a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 7. Panaszok kezelése

Amennyiben a megrendelőnek valamilyen panasza van az adásvételi szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a hello@doremi.today e-mail címen juttathatja el. Doremi a panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a megrendelőt a vizsgálat eredményéről.

 8. Adatvédelem

A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a megrendelő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Doremi adatait az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, továbbá, hogy részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön.

9. Záró rendelkezések

A Doremi fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Doremi a szolgáltatást biztosítja. Az ÁSZF módosításáról a Doremi a megrendelőket akként tájékoztatja, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et közzéteszi a www.doremi.today oldalon.

ÁSZF letöltése .pdf formátumban ›